LLISTAT D'ENTRADES / Estic obligat a tenir una assegurança per casa meva?

Estic obligat a tenir una assegurança per casa meva?

No, ja que no hi ha cap llei que digui que és obligatori contractar una assegurança de llar per fer-se una hipoteca o per llogar un habitatge. Però si que pot ser que sigui un dels requisits per tirar endavant una hipoteca o un lloguer. A continuació t’ho expliquem:

Comencem pel cas de la hipoteca, pot ser molt probable que les entitats financeres amb les que realitzis la hipoteca et demanin com a mínim una assegurança d’incendis. Fins i tot en alguns casos, aquestes entitats poden obligar-te a contractar una assegurança de llar per rebaixar la quota.

Pel que fa al lloguer, al ser un contracte privat entre dos parts, tot depèn del propietari, per tant en alguns casos t’ho poden requerir. Per exemple el propietari pot demanar una assegurança per cobrir-se davant possibles responsabilitats (responsabilitat civil), danys que per negligència es pugui produir a altres, o també el propi contingut propietat del llogater, tot i que no és un requeriment legal.

Si en el teu cas et demanen que contractis una assegurança de llar, intenta fixar-te en els següents termes:

. Llegir totes les condicions de l’assegurança de llar a consciència
. Escollir el tipus de pòlissa que més s’adequa al teu cas en referència al continent, contingut, danys a tercers, etc.
. Fixar-se si ofereixen servei de reparacions: quins i quantes hores
. Demanar si l’assegurança té franquícies

Resolem tots els teus dubtes i t’acompanyem en tot el procés.