LLISTAT D'ENTRADES / Quin perfil té el comprador d'habitatge?

Quin perfil té el comprador d'habitatge?

Comprador d'habitatge per a residència habitual.
Des de sempre, el principal motiu per la compra d'un immoble ha estat per viure-hi. I encara avui, per a la majoria de les famílies aquesta operació és una de les més importants de les seves vides. Quan aquest perfil de comprador ha decidit adquirir un habitatge, el més habitual és buscar una zona propera a equipaments, infraestructures i serveis públics. Avui en dia, tot i que els nuclis urbans continuen sent l'opció principal, segueix creixent amb molta força optar per barris o poblacions perifèriques.

Adquisició d'un habitatge com a segona residència.
Ja sabem que des de sempre, un dels principals motors de l'economia ha estat la construcció i en especial la contrucció enfocada al turisme. Recordem com de popular era l'objectiu d'adquirir una torre o xalet en un lloc turístic. Encara avui podem trobar dos perfils molt marcats en aquest sentit.
El comprador que busca localitats del litoral i el que busca zones rurals de l'interior, aquesta segona opció s'ha posat de moda els últims anys. El gran avantatge és que la mitjana dels preus són menors i sobretot que es poden aconseguir immobles de molta més superfície.

Comprar un habitatge com a inversió
És important dir que tant si compres un habitatge com a residència habitual com si l'adquireixes com a segona residència, en la majoria de casos es planteja com a un valor segur a llarg termini. La revaloració del mercat immobiliari, excepte en moments molt concrets, és una tendència de llarg recurregut per diversos motius.
Per començar les necessitats són il·limitades i els béns escassos. Això es tradueix que normalment existeix més demanda que oferta. Només en zones molt remotes i puntuals pots trobar-te amb què la teva adquisició no tingui més valor quan acabis de pagar la hipoteca.
Per altra banda, en els últims anys s'han aprovat plans d'ordenació municipal que delimiten les zones d'edificació i totes les seves característiques arquitectòniques. Aquest aspecte és fonamental per mesurar el valor real d'un habitatge, ja que en la majoria de casos el valor té a veure amb la disponibilitat de sòl construïble.
Per acabar, cal tenir en compte quines dinàmiques poden influir en el valor d'un immoble. Existeixen zones més resistents als moments econòmics que d'altres, així com zones cèntriques que tenen la capacitat de mantenir els preus de mercat als pitjors moments i augmentar en èpoques de bonança.

Resolem tots els teus dubtes i t’acompanyem en tot el procés.