LLISTAT D'ENTRADES / Ull amb les taxacions online!

Ull amb les taxacions online!

La recuperació del mercat immobiliari ha vingut associada a nous actors que volen posicionar-se dins el negoci de les taxacions d’habitatges. Aquest tipus de serveis es realitzen via internet i són molt econòmics o fins i tot gratuïts, però tenen alguns inconvenients, a continuació els comentem.

1. En alguns casos per fer la taxació només demanen la següent informació: carrer, portal, numero, porta. Alguns portals també demanen la referència cadastral, encara que aquesta aporta poca informació. No es té en compte l’estat del habitatge, ni la data de construcció de la mateixa.

2. Tampoc es té en compte les singularitats del habitatges tant per localització, superfície o altres, que fa que no es pugui comparar amb altres immobles situats al voltant.

Per tant i segons un estudi realitzat pel diari econòmic Cinco Días, les diferències entre les taxacions online i les presencials poden fer variar el valor del immoble en un 40%, una diferència massa gran, aquestes haurien de ser com a màxim entre un 15% i un 20%.

Des de Codolgestió recomanem verificar les taxacions online per professionals del sector.

Resolem tots els teus dubtes i t’acompanyem en tot el procés.