Còdolgestió
LLISTAT D'ENTRADES / Comprar un pis en parella fent una aportació diferent

Comprar un pis en parella fent una aportació diferent

Comprar una casa en solitari és perfectament possible al nostre país quant a termes legals es refereix. Si no és comú, és perquè es necessita gaudir d'una situació molt solvent.


El més habitual és que, a l'hora de comprar una casa, ho fem en companyia d'una altra persona, perquè la cooperació és molt més avantatjosa. Per a la parella ho és per motius obvis, i per al banc perquè sempre és molt més fiable comptar amb dos pagadors que comptar amb un només.


La situació és senzilla quan tot va bé i quan es porten parts iguals, però… Què passa quan l'habitatge es compra amb aportacions diferents? Què succeeix si un dels membres aporta estalvis i l'altre no? De quina manera es fa constar en les escriptures? I, en cas de divorci, quina part correspon a qui?


Comprar casa amb aportacions diferents, és possible?


Si els membres de la parella aporten quantitats diferents en l'entrada, podran fer-ho constar en l'escriptura de compravenda si volen. En aquest document se signarà davant notari i després s'elevarà al Registre de la Propietat, per això cal no oblidar demanar-li al notari que l'especifiqui en ell.


No obstant això, hi ha una altra qüestió que no pot indicar-se en l'escriptura: el percentatge de la quota de la hipoteca que assumirà cadascun. Si un aportarà el 70% del cost de la hipoteca i l'altre el 30%, només podeu especificar-lo en un contracte privat entre tu i la persona amb la qual realitzareu l'adquisició.


De la mateixa manera, en aquest contracte privat podeu especificar quins estalvis heu aportat cadascun en el moment de la compravenda o què succeirà amb l'habitatge en cas de separació o divorci. Desitjant que tot surti bé!

Resolem tots els teus dubtes i t’acompanyem en tot el procés.