LLISTAT D'ENTRADES

Com estalviar amb l’aire condicionat?

Cada cop és més habitual tenir aire condicionat a casa, amb la pujada global de les temperatures és una bona solució per passar les èpoques estivals. Però aquests tipus de instal·lacions gasten molta electricitat, de fet s’ha calculat que un 11% de l’energia del nostre país s’utilitza per refrigerar. A més per preservar el medi ambient, s’ha d’intentar consumir l’energia de la forma més responsable possible. A continuació et deixem alguns consells per estalviar amb l’aire condicionat durant l’estiu: . Seleccionar una temperatura òptima, aquesta s’hauria d’establir en funció de la temperatura exterior i no hi hauria d’haver més de 12 graus de diferència entre el dins i el fora del habitatge. Seria entre els 24-26 ºC. . Comprar un aparell eficient, escollint un aire condicionat classificat com A+++ es pot estalviar fins un 40% d’energia . Regular la humitat del ambient, en entorns més secs no fa falta abaixar tant la temperatura del aire condicionat. . Aprofitar el mode Eco dels aparells d’aire condicionat, fent servir aquesta funcionalitat es pot estalviar un 30% d’energia. . Obrir les persianes durant la nit per aprofitar la baixada de temperatura externa i tancar-les durant el dia per evitar el sol. . Realitzar un bon manteniment de l’aparell: neteja, filtres, etc. T’animem a provar aquests consells a l’estiu, veuràs com es redueix la factura elèctrica i contribuiràs a millorar el medi ambient.
LLEGIR MÉS

El primer edifici construït amb una impressora 3D

La nova revolució de la construcció ja la tenim a tocar, just fa uns dies va sortir la noticia que a la Xina ja s’havia construït el primer edifici íntegrament amb una impressora 3D. L’edifici compte amb 5 plantes i s’ha realitzat amb una impressora gegant de 6,6 metres d’alt, 10 metres d’ample i 40 metres de llarg, utilitzant materials com el ciment i diferents residus industrials com el vidre i un agent d’enduriment especial. Segons la constructora que l’ha edificat, Winsun, aquest tipus de construccions estalvia entre un 30% - 60% dels residus, disminueix els temps de producció i rebaixa els costos de producció a la meitat. Després d’haver fet aquest pas, la constructora ja es planteja noves fites, com construir pont i inclús gratacels. Seguirem atents a aquestes noves formes de construir!
LLEGIR MÉS

Estic obligat a tenir una assegurança per casa meva?

No, ja que no hi ha cap llei que digui que és obligatori contractar una assegurança de llar per fer-se una hipoteca o per llogar un habitatge. Però si que pot ser que sigui un dels requisits per tirar endavant una hipoteca o un lloguer. A continuació t’ho expliquem: Comencem pel cas de la hipoteca, pot ser molt probable que les entitats financeres amb les que realitzis la hipoteca et demanin com a mínim una assegurança d’incendis. Fins i tot en alguns casos, aquestes entitats poden obligar-te a contractar una assegurança de llar per rebaixar la quota. Pel que fa al lloguer, al ser un contracte privat entre dos parts, tot depèn del propietari, per tant en alguns casos t’ho poden requerir. Per exemple el propietari pot demanar una assegurança per cobrir-se davant possibles responsabilitats (responsabilitat civil), danys que per negligència es pugui produir a altres, o també el propi contingut propietat del llogater, tot i que no és un requeriment legal. Si en el teu cas et demanen que contractis una assegurança de llar, intenta fixar-te en els següents termes: . Llegir totes les condicions de l’assegurança de llar a consciència . Escollir el tipus de pòlissa que més s’adequa al teu cas en referència al continent, contingut, danys a tercers, etc. . Fixar-se si ofereixen servei de reparacions: quins i quantes hores . Demanar si l’assegurança té franquícies
LLEGIR MÉS

Com disminuir el consum d’energia del meu habitatge?

Tant pel medi ambient com per la teva butxaca, no et perdis les recomanacions que et donem a continuació sobre com estalviar energia a casa teva: 1. Posar panels solars El sol és una font d’energia gratuïta però per poder-lo aprofitar hauràs d’instal·lar plaques solars que et permetran convertir el raig de sol amb electricitat. És un sistema força fàcil d’instal·lar, però requereix una inversió inicial important. 2. Aïllament del habitatge Lo ideal és que les cases es dissenyin perquè puguin estar a 20ºC, lo que crea un clima confortable sense un consum elevat d’energia, però la realitat és molt diferent i hi ha molts habitatges amb canvis de temperatura molt destacables. Algunes solucions per evitar aquests canvis poden ser: parets dobles, un bon aïllament per portes i finestres, aïllar tèrmicament el sostre i el terra del habitatge. 3. Potència contractada Després de l’aprovació RDL 15/2018 ja és possible modificar la potencia contractada. Si t’és possible rebaixar-la, estalviaràs amb la factura elèctrica. 4. Il.luminació LED Canviar les bombetes convencionals per unes LED també et pot reportar un estalvi a la factura elèctrica. A més aquestes són millors perquè aporten una llum homogènia, es poden regular i tenen diferents tons i colors. 5. Cortines i catifes Tant el fred com la calor es transmeten a través del terra i les finestres, durant l’hivern utilitzar cortines i catifes pot suposar un 25% d’estalvi a la factura de la calefacció. 6. Purgar els radiadors Al inici del fred és molt important si tens un sistema manual de radiadors purgar-los. El bon funcionament de la caldera i de tot el sistema de calefacció suposa una millora del rendiment i un estalvi a la factura. 7. Revisió del gas Revisar cada 5 anys la instal·lació de gas és obligatori, aquesta inspecció hauria d’incloure comprovar el funcionament i l’estanquitat del comptador, canonades, claus i gomes. Tenir la instal·lació en correcte funcionament també pot ser un factor per gastar menys.
LLEGIR MÉS

Modificacions importants en matèria d’arrendament d’habitatge

Si penses llogar un habitatge o estàs buscant una vivenda per llogar, això t’interessa i t’animem a seguir llegint per saber les últimes novetats en matèria de lloguer: 1. A partir d’ara els contractes de lloguer hauran de ser de com a mínim cinc anys, a excepció que l’arrendador sigui una persona jurídica, en aquest cas, el termini és de set anys 2. Pel què fa a la pròrroga tàcita, s’estableix que, arribada la data de venciment del contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues, i una vegada transcorregut el període de pròrroga obligatòria, si no existeix comunicació d’alguna de les parts en la qual s’estableixi la voluntat de no renovar-lo realitzada amb quatre mesos d’antelació a la finalització dels cinc o set anys en el cas de l’arrendador i amb dos mesos d’antelació en el cas de l’arrendatari, es prorrogarà anualment el contracte durant tres anys més 3. Es fixa en dues mensualitats de renda la quantia màxima de les garanties addicionals a la fiança que poden exigir-se a l’arrendatari. I, d’altra banda, s’estableix per Llei que les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte seran a càrrec de l’arrendador, quan aquest sigui persona jurídica 4. Recull una precisió tècnica en l’exclusió de l’àmbit d’aplicació de la Llei d’Arrendaments Urbans de la cessió temporal de l’ús que comporta l’activitat dels anomenats habitatges d’ús turístic, suprimint la limitació que aquestes hagin de ser necessàriament comercialitzades a través de canals d’oferta turística i remetent específicament al que s’estableix en la normativa sectorial turística que en resulti d’aplicació 5. A més en matèria d’habitatges d’ús turístic, també es recull una reforma del Règim de Propietat Horitzontal que explicita la majoria qualificada necessària perquè les comunitats de propietaris puguin limitar o condicionar l’exercici de l’activitat, o establir quotes especials o increment en la participació de les despeses comunes de l’habitatge, en el marc de la normativa sectorial que reguli l’exercici d’aquesta activitat i del règim d’usos establert pels instruments d’ordenació urbanística i territorial. 6. També introdueix modificacions en el règim de propietat horitzontal a fi d’impulsar la realització d’obres de millora de l’accessibilitat 7. Incorpora dues modificacions del procediment de desnonament d’habitatge 8. Finalment també s’introdueixen mesures per a propiciar una moderació dels preus dels arrendaments dels habitatges lliures. La resta de mesures efecten al registre dels habitatges buits, la Llei de l’Habitatge, la promoció d’habitatges de protecció oficial i les situacions d’emergència social entre d’altres. Pels que hagueu signat un contracte d’arrendament abans d’aquest nou Decret, els vostres contractes continuaran regint-se pel que s’estableix en el règim jurídic que els era aplicable. Si tens qualsevol dubte del teu cas en concret, deixa’ns un missatge i estarem encantats d’assessorar-te.
LLEGIR MÉS

Fer una mudança sense estrès és possible!

Canviar d’habitatge és emocionant però implica moltes temes, i normalment no es poden parar totes les activitats diàries per dedicar-s’hi plenament, per tant de vegades acaba essent estressant. Si vols viure una mudança sense estrès, segueix llegint fins el final, et donarem alguns consells que et poden ser molt útils per viure un canvi d’habitatge de forma tranquil·la. Alguns consells bàsics són: planificar la mudança abans de fer el trasllat, escollir un bon moment per realitzar la mudança i si et pots agafar alguns dies de vacances per realitzar-la molt millor, realitzar abans les petites reparacions que requereixi el nou habitatge, aprofitar el trasllat per desfer-se de tot allò que no necessites i mentalitzar-se que sempre surten contratemps però que res és insalvable amb una bona actitud i calma. També és clau posar un temps límit per fer la mudança, així evitaràs viure entre capses durant molts dies. La sensació de provisionalitat també és un fet que provoca molt estrès. I molt bon trasllat!
LLEGIR MÉS

Ull amb les taxacions online!

La recuperació del mercat immobiliari ha vingut associada a nous actors que volen posicionar-se dins el negoci de les taxacions d’habitatges. Aquest tipus de serveis es realitzen via internet i són molt econòmics o fins i tot gratuïts, però tenen alguns inconvenients, a continuació els comentem. 1. En alguns casos per fer la taxació només demanen la següent informació: carrer, portal, numero, porta. Alguns portals també demanen la referència cadastral, encara que aquesta aporta poca informació. No es té en compte l’estat del habitatge, ni la data de construcció de la mateixa. 2. Tampoc es té en compte les singularitats del habitatges tant per localització, superfície o altres, que fa que no es pugui comparar amb altres immobles situats al voltant. Per tant i segons un estudi realitzat pel diari econòmic Cinco Días, les diferències entre les taxacions online i les presencials poden fer variar el valor del immoble en un 40%, una diferència massa gran, aquestes haurien de ser com a màxim entre un 15% i un 20%. Des de Codolgestió recomanem verificar les taxacions online per professionals del sector.
LLEGIR MÉS

Quin perfil té el comprador d'habitatge?

Comprador d'habitatge per a residència habitual. Des de sempre, el principal motiu per la compra d'un immoble ha estat per viure-hi. I encara avui, per a la majoria de les famílies aquesta operació és una de les més importants de les seves vides. Quan aquest perfil de comprador ha decidit adquirir un habitatge, el més habitual és buscar una zona propera a equipaments, infraestructures i serveis públics. Avui en dia, tot i que els nuclis urbans continuen sent l'opció principal, segueix creixent amb molta força optar per barris o poblacions perifèriques. Adquisició d'un habitatge com a segona residència. Ja sabem que des de sempre, un dels principals motors de l'economia ha estat la construcció i en especial la contrucció enfocada al turisme. Recordem com de popular era l'objectiu d'adquirir una torre o xalet en un lloc turístic. Encara avui podem trobar dos perfils molt marcats en aquest sentit. El comprador que busca localitats del litoral i el que busca zones rurals de l'interior, aquesta segona opció s'ha posat de moda els últims anys. El gran avantatge és que la mitjana dels preus són menors i sobretot que es poden aconseguir immobles de molta més superfície. Comprar un habitatge com a inversió És important dir que tant si compres un habitatge com a residència habitual com si l'adquireixes com a segona residència, en la majoria de casos es planteja com a un valor segur a llarg termini. La revaloració del mercat immobiliari, excepte en moments molt concrets, és una tendència de llarg recurregut per diversos motius. Per començar les necessitats són il·limitades i els béns escassos. Això es tradueix que normalment existeix més demanda que oferta. Només en zones molt remotes i puntuals pots trobar-te amb què la teva adquisició no tingui més valor quan acabis de pagar la hipoteca. Per altra banda, en els últims anys s'han aprovat plans d'ordenació municipal que delimiten les zones d'edificació i totes les seves característiques arquitectòniques. Aquest aspecte és fonamental per mesurar el valor real d'un habitatge, ja que en la majoria de casos el valor té a veure amb la disponibilitat de sòl construïble. Per acabar, cal tenir en compte quines dinàmiques poden influir en el valor d'un immoble. Existeixen zones més resistents als moments econòmics que d'altres, així com zones cèntriques que tenen la capacitat de mantenir els preus de mercat als pitjors moments i augmentar en èpoques de bonança.
LLEGIR MÉS

Resolem tots els teus dubtes i t’acompanyem en tot el procés.