Còdolgestió
LLISTAT D'ENTRADES / El pla per a repoblar els municipis buits de Catalunya

El pla per a repoblar els municipis buits de Catalunya

La lluita contra la despoblació és una de les grans batalles dels últims temps. El moviment massiu cap a les grans ciutats que va iniciar fa ja diverses dècades ha provocat que els pobles s'hagin convertit en principals damnificats de la despoblació.


Catalunya és actualment una comunitat autònoma intensament despoblada a nivell rural. Dels 947 municipis que té, 580 són rurals i 381 estan sota el focus, per ser considerats municipis rurals d'especial atenció. Estem parlant d'un 60% dels seus pobles, en els quals paradoxalment resideix tan sols el 13% de la població. Així doncs, de 8 milions d'habitants, només 500.000 resideixen en àrees rurals. Aquesta és una raó de pes per a posar en marxa mesures que puguin revertir el problema. I és que, a menys habitants, menys serveis públics disponibles.


Per això, s'ha donat a conèixer una mesura que, per ara, és només un avantprojecte de llei que encara no ha estat aprovat, i que consisteix en la proposta de deduccions en l'IRPF d'entre 750 i 1.000 euros per a les persones que es traslladin a un municipi rural. Estem parlant de municipis de menys de 2.000 habitants i que estiguin situats en una comarca amb una densitat de població inferior a 150 habitants per quilòmetre quadrat. També s'establirien reduccions de fins al 20% per a aquelles persones que lloguin o rehabilitin un habitatge en aquestes zones. I, a més, dins d'aquest mateix pla es crearia una bossa d'habitatge rural.


A més, s'espera que l'Estatut afavoreixi la reducció de càrrega burocràtica als ajuntaments. I s'espera rebaixar fins a un 4% l'impost de transmissions patrimonials. S'augmentaran les ajudes del Fons de Cooperació Local i es donarà a conèixer una línia específica d'inversions per a municipis rurals. Més endavant també es concretaran incentius disponibles per a persones que decideixin traslladar la seva activitat professional en una zona rural.

Resolem tots els teus dubtes i t’acompanyem en tot el procés.