Còdolgestió
LLISTAT D'ENTRADES / Quina hipoteca em convé segons el meu perfil?

Quina hipoteca em convé segons el meu perfil?

Triar una hipoteca és una decisió de gran importància. Un cop tinguem clar que el banc ens la concedirà perquè complim el perfil econòmic que es requereix, cal analitzar bé quina és la que millor s'adapta a les nostres necessitats. Avui t’ajudarem a descobrir els factors a tenir en compte a l’hora de triar un tipus d'hipoteca triar i quin percentatge és aconsellable que ens presti el banc.


Hem d’invertir tot el temps que sigui necessari per a prendre la decisió correcta, atès que d'això dependrà gran part del nostre futur financer.


Quina és la quantitat màxima de diners que podem demanar al banc?


Segons els experts, la quantia destinada a pagar les quotes d'una hipoteca mai hauria de superar el 35% dels ingressos mensuals nets de tots els titulars. Per tant, si els titulars ingressen 3.000 euros nets al mes podran destinar, com a màxim, 1.050 euros al pagament de la hipoteca. Els 1.950 euros restants han de destinar-se a sufragar la resta de despeses. S’ha de tenir en compte que la compra d'un habitatge implica altres despeses periòdiques afegides, com l'assegurança de la llar, l'IBI i la quota de la comunitat, els impostos municipals... A més del consum habitual, és clar.  


També cal tenir en compte que és important destinar una part dels nostres ingressos (en la mesura que sigui possible, un 10%) a estalviar per a poder afrontar possibles imprevistos econòmics.


Quina és la quantitat màxima que ens prestarà el banc?


La majoria d'entitats bancàries només presten un 80% del total del valor de l'habitatge i, per tant, haurem de tenir estalviat el 20% del valor total de l'immoble. A aquest valor li haurem d'afegir un 10% addicional per a fer front a les despeses de formalització de la hipoteca (notaria, registre, taxació…).


Així, per exemple, si volguéssim adquirir un habitatge de 200.000 euros hauríem de tenir 60.000 euros estalviats (40.000 per a l'entrada de la hipoteca i 20.000 per a les despeses de formalització).Quins tipus d'hipoteques existeixen i quin hem de triar segons el nostre perfil?


Existeixen tres tipus d'hipoteques, segons el tipus d'interès: variable, fixa i mixta. Depenent del nostre perfil ens convindrà triar l'una o l'altra.


HIPOTECA VARIABLE: és aquella en la qual l'import de les quotes mensuals varia segons ho faci l'índex de referència. El tipus d'interès sol ser l'euríbor més un diferencial fix, que estableix el banc.


Hauríem de triar-la si preferim pagar quotes més baixes i podem amortitzar el deute en 10 o 15 anys com a molt. El principal inconvenient de les hipoteques variables és que, en tenir una quota que varia, és més complicat fer una previsió a mitjà i llarg termini.


HIPOTECA FIXA: és aquella en la qual el tipus d'interès es manté durant tot el termini de la hipoteca. La quota mensual és sempre la mateixa, durant tota la vida del préstec. Hauríem de triar-la si no volem arriscar-nos i tenim pensat retornar els diners en 20 anys o més. També tenen un inconvenient: els seus interessos són, de base, més elevats que els de l’hipoteca variable.


HIPOTECA MIXTA: és una combinació de la fixa i la variable. Sol ser fixa els deu primers anys i després passa a ser variable.


Hauríem de triar-la si no estem segurs de quin de les anteriors és millor per a nosaltres, no volem dependre de la inestabilitat euríbor i tenim pensat estalviar per a poder amortitzar-la anticipadament, abans que aquesta passi a ser variable. Encara que garanteixen estabilitat durant els primers anys, és, amb diferència, l'opció menys demandada a Espanya.


Si estàs pensant en demanar una hipoteca per comprar el pis o la casa dels teus somnis, tingues en compte que l’equip de professionals de Codolgestió t’assessorarem a l’hora d’escollir aquella que més et convingui.

Resolem tots els teus dubtes i t’acompanyem en tot el procés.